Konwerter

Wprowadzenie

Nieniejszy program służy do zmiany standardu kodowania polskich znaków w plikach, uruchamiany jest z linii poleceń. Program znajduje zastosowanie, gdyż często zachodzi potrzeba konwersji standardu kodowania polskich znaków w plikach tekstowych. W szczególności dotyczy to plików HTML zamieszczanych w internecie. Polskie znaki diakrytyczne powinny być kodowe według miedzynarodowej normy ISO w wersji dla Europy Środkowej (ISO-8859-2).
Aktualna wersja umożliwia następujące konwersje:

Instalacja, kompilacja, pobieranie

Program w wersji obecnej jest w fazie testów, dlatego też nie odpowiadam za żadne szkody powstałe w wyniku jego używania. Proszę o nadsyłanie wszelkich uwag go dotyczących na adres poczty elektronicznej. Program został napisany w języku C, dlatego też nie powinno być żadnego problemu z jego uruchomieniem praktycznie na każdym systemie operacyjnym. Osobiście używam go zarówno pod Linuxem, jak i pod Windowsem.

Do pobrania:

Aby zainstalować program pod Linuxem należy zdekompresować plik wydając polecenie:

tar -zxvf konwerter.tar.gz

Po czym należy go skompilować wpisując polecenie:

make

Opis użycia programu jest przedstawiony przy uruchomieniu.
UWAGA! Program wykonuje operację konwersji na wskazanym pliku, nie wykonuje żadnych kopii zapasowych.

© Copyright 2005 Dawid P. Pichen.